Trang ChủLớp 3Thủ CôngGấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.