Trang ChủLớp 4Tập làm vănLUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI