Trang ChủLớp 3Tập làm vănNghe – kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn.